توسعه سیلوها

EN | FA

بازدید نمایندگان ارشد شرکت DEC چین از شرکت توسعه سیلوها

بازدید نمایندگان ارشد شرکت DEC چین از شرکت توسعه سیلوها

نمایندگان ارشد شرکت DEC چین در مورخ 21/9/1400از دفتر مرکزی شرکت توسعه سیلوها بازدید بعمل آوردند. جانشین مدیر کل  و مدیر منطقه ای  اداره بازاریابی،  به همراه نماینده سابق آن شرکت در ایران در خصوص موارد مورد نظر و همکاری مشترک در پروژه های ساختمانی ایرانی و همینطور خارج از کشور با اعضاء هیأت مدیره شرکت توسعه سیلوها […]