توسعه سیلوها

EN | FA

همکاری مشترک شرکت توسعه سیلوها و شرکت چینی دونگ فنگ

آقای مهندس رمضانی مدیر عامل و عضوهیات مدیره و آقای دکتر شجاعی نایب رییس هیات مدیره شرکت توسعه سیلوها با نماینده شرکت دانگ فنگ چین جلسه ایی را در شهریور ماه در شهر کرمان برگزار کردند. در این جلسه راهکارهای همکاری مشترک برای حضور در مناقصات احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی در ایران بررسی شد. […]

حضور اعضای هیات مدیره در سمینار Mauritius B2B Meeting

طی دعوت از شرکت توسعه سیلوها برای حضور در سمینار تجاری,صنعتی Mauritius b2b meeting ریاست محترم هیات مدیره جناب آقای مهندس صفایی و مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس رمضانی طی جلسات متعدد با مدیران و صاحبان کسب و کار چندین شرکت جزیره موریس حاضر در این سمینار بحث و تبادل اطلاعات کرده , قابلیت […]