توسعه سیلوها

EN | FA

دودکش نيروگاه 1000 مگاواتی بخار همدان

نام پروژه

دودکش نيروگاه 1000 مگاواتی بخار همدان

محل طرح

همدان

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

وزارت نيرو – شرکت توانير

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه