توسعه سیلوها

EN | FA

عمليات ساختمانی نيروگاه سيكل تركيبی هريس

نام پروژه

عمليات ساختمانی نيروگاه سيكل تركيبی هريس

محل طرح

هریس

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شركت تانا انرژی

ظرفیت

500 مگا وات

تصاویر بیشتر از پروژه