توسعه سیلوها

EN | FA

برج‌های خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی نيشابور

نام پروژه

برج‌های خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی نيشابور

محل طرح

نیشابور

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيروگاهی ایران(مپنا)

ظرفیت

#

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه