توسعه سیلوها

EN | FA

برج‌های خنك كن نيروگاه سيكل تركيبی جندر

نام پروژه

برج‌های خنک كن نيروگاه سيكل تركيبی جندر

محل طرح

سوريه/ شهر حمص

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شركت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران(مپنا)

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه