ساخت 5 سيلو در سوریه به صورت EPC و اجرای طرح توسعه

نام پروژه

ساخت 5 سيلو 100.000 تنی در سوریه به صورت EPC و اجرای طرح توسعه

محل طرح

سوریه/استان حسکه، حلب، رقه

دسته‌بندی پروژه

سیلوها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

اداره کل غالت سوریه

ظرفیت

500.000 تن

تصاویر بیشتر از پروژه

گالری آخرین پروژه ها

برخی از پروژه های در دست اجرا / پایان یافته