توسعه سیلوها

EN | FA

ساخت 5 سيلو در سوریه به صورت EPC و اجرای طرح توسعه

نام پروژه

ساخت 5 سيلو 100.000 تنی در سوریه به صورت EPC و اجرای طرح توسعه

محل طرح

سوریه/استان حسکه، حلب، رقه

دسته‌بندی پروژه

سیلوها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

اداره کل غالت سوریه

ظرفیت

500.000 تن

تصاویر بیشتر از پروژه