توسعه سیلوها

EN | FA

پست برق نيروگاه سيكل ترکيبی یزد 2

نام پروژه

پست برق نيروگاه سيكل ترکيبی یزد 2

محل طرح

یزد

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيروگاهی ایران(مپنا)

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه