توسعه سیلوها

EN | FA

کارخانه تغلیظ فاز سه مجتمع مس میدوک

نام پروژه

کارخانه تغلیظ فاز سه مجتمع مس میدوک

محل طرح

شهر بابک – میدوک

دسته‌بندی پروژه

سایر پروژه‌ها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه