توسعه سیلوها

EN | FA

برج‌های خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی شهيد رجایی

نام پروژه

برجهای خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی شهيد رجایی

محل طرح

اتوبان کرج – قزوین

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيروگاهی ایران(مپنا)

ظرفیت

#

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه