توسعه سیلوها

EN | FA

عمليات اسکلت فلزی مجتمع مسکونی بلوار آسيا

نام پروژه

عمليات اسکلت فلزی مجتمع مسکونی بلوار آسيا

محل طرح

تهران

دسته‌بندی پروژه

دیگر پروژه‌ها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه جهاد توسعه

ظرفیت

12 طبقه

تصاویر بیشتر از پروژه