توسعه سیلوها

EN | FA

عمليات اجرایی مجتمع فرهنگی ورزشی جهادگران

نام پروژه

عمليات اجرایی مجتمع فرهنگی ورزشی جهادگران

محل طرح

تهران

دسته‌بندی پروژه

دیگر پروژه‌ها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

وزارت جهاد سازندگی

ظرفیت

#

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه