EN | FA

سیلو کرمانشاه

نام پروژه

سيلو 100.000 تنی کرمانشاه

محل طرح

کرمانشاه

دسته‌بندی پروژه

سیلوها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

وزارت جهاد سازندگی – مجری طرح سيلوها

ظرفیت

100.000 تن

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه