بازدید نمایندگان ارشد شرکت DEC چین از شرکت توسعه سیلوها

بازدید نمایندگان ارشد شرکت DEC چین از شرکت توسعه سیلوها

نمایندگان ارشد شرکت DEC چین در مورخ 21/9/1400از دفتر مرکزی شرکت توسعه سیلوها بازدید بعمل آوردند. جانشین مدیر کل  و مدیر منطقه ای  اداره بازاریابی،  به همراه نماینده سابق آن شرکت در ایران در خصوص موارد مورد نظر و همکاری مشترک در پروژه های ساختمانی ایرانی و همینطور خارج از کشور با اعضاء هیأت مدیره شرکت توسعه سیلوها گفتگو کردند.

تصاویر مربوط به خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.