توسعه سیلوها

EN | FA

نام پروژه

انبار مکانيزه گنبد

محل طرح

گنبد

دسته‌بندی پروژه

سیلوها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

وزارت جهاد سازندگی – مجری طرح سيلوها

ظرفیت

50.000 تن

تصاویر بیشتر از پروژه