EN | FA

سیلو و آسیاب آرد کرمان

نام پروژه

سيلوی 100.000 تنی کرمان و آسياب آرد 300 تن در روز

محل طرح

کرمان

دسته‌بندی پروژه

سیلوها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

وزارت جهاد سازندگی – مجری طرح سيلوها

ظرفیت

100.000 تن سیلو و آسیاب 300 تن در روز

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه