EN | FA

دودکش بتنی شيشه فلوت قزوین

نام پروژه

دودکش بتنی شيشه فلوت قزوین

محل طرح

جاده تاکستان ابهر

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت شيشه قزوین

ظرفیت

#

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه

گالری آخرین پروژه ها

برخی از پروژه های در دست اجرا / پایان یافته