توسعه سیلوها

EN | FA

نيروگاه متمرکز پارس جنوبی/ بعثت

نام پروژه

نيروگاه متمرکز پارس جنوبی/ بعثت

محل طرح

پارس جنوبی / عسلویه

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيروگاهی ایران(مپنا)

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه