EN | FA

برج خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی شریعتی

نام پروژه

برج خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی شریعتی

محل طرح

مشهد

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيروگاهی ایران(مپنا)

ظرفیت

#

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه

گالری آخرین پروژه ها

برخی از پروژه های در دست اجرا / پایان یافته