توسعه سیلوها

EN | FA

برج فلزی خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی همدان

نام پروژه

برج فلزی خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی همدان

محل طرح

همدان

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

سازمان توسعه برق

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه