توسعه سیلوها

EN | FA

فاز 1 خط توليد کارخانه سيمان مند دشتی

نام پروژه

عمليات اجرایی فاز 1 خط توليد کارخانه سيمان منددشتی

محل طرح

بوشهر

دسته‌بندی پروژه

کارخانه سیمان

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت سيمان مند دشتی

ظرفیت

3300 تن در روز

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه