توسعه سیلوها

EN | FA

عمليات ساختمانی مرقد مطهر شهدای 7 تير

نام پروژه

عمليات ساختمانی مرقد مطهر شهدای 7 تير

محل طرح

تهران / بهشت زهرا

دسته‌بندی پروژه

دیگر پروژه‌ها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

هيأت امنای طرح زیارتی مرقد مطهرشهدای هفتم تير

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه

گالری آخرین پروژه ها

برخی از پروژه های در دست اجرا / پایان یافته