توسعه سیلوها

EN | FA

عمليات ساختمانی کک سازی ذوب آهن اصفهان

نام پروژه

عمليات ساختمانی کک سازی ذوب آهن اصفهان

محل طرح

اصفهــان

دسته‌بندی پروژه

سیلوها

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

ذوب آهن اصفهان

ظرفیت

50.000 تن

تصاویر بیشتر از پروژه