توسعه سیلوها

EN | FA

برج‌های خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی دماوند/فاز1و2

نام پروژه

برج‌های خنک کن نيروگاه سيكل ترکيبی دماوند/فاز1و2

محل طرح

تهران/ جاده گرمسار

دسته‌بندی پروژه

نیروگاه

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيروگاهی ایران (مپنا)

ظرفیت

#

تصاویر بیشتر از پروژه