توسعه سیلوها

EN | FA

بخش خشکی فاز 9 و 10 (ساختمانی)

نام پروژه

بخش خشکی فاز 9 و 10 (ساختمانی)

محل طرح

عسلویه

دسته‌بندی پروژه

پروژه‌های دیگر

وضعیت پروژه

اتمام پروژه

کارفرما

OIEC

ظرفیت

#

placeholder-image

تصاویر بیشتر از پروژه